Voor therapeuten


Het is als therapeut mogelijk volwaardig lid te worden van het Boswijk Netwerk, wanneer je de opleiding Transpersoonlijke therapie bij het Boswijk Instituut of Centrum Boswijk hebt gevolgd en hiervan een certificaat hebt ontvangen. Het is tevens mogelijk om tijdens het volgen van de opleiding Aspirant lid te worden van het Boswijk Netwerk.

Voor 2015 gelden de volgende tarieven:

Voorwaarden Tarief per jaar
Gecertificeerd lid Afgerond opleiding en certificaat Boswijk instituut of centrum Boswijk 46,00 euro
Aspirant lid Gedurende opleiding aan het Boswijk instituut 35,00 euro
Seniorenlid Na pensionering 35,00 euro

Betaling
De rekening wordt aan het begin van het jaar, per e-mail (pdf bestand) verstuurd. De rekening dient binnen 30 dagen voldaan te worden. U kunt, als u hierom verzoekt, de factuur ook via de post ontvangen.

Indien de factuur niet op tijd betaald wordt, ontvangt u een eerste kosteloze betalingsherinnering. Bij de tweede betalingsherinnering wordt een bedrag van €7,50 administratiekosten in rekening word gebracht. Indien er betalingsproblemen ontstaan, neem dan contact op voor het maken van een betalingsafspraak, zodat onnodige administratie- en incassokosten vermeden kunnen worden.

Opzeggen
Opzeggen van het lidmaatschap kan voor 1 december van het aankomende jaar via post of e-mail: leden@boswijknetwerk.nl. Indien de opzegging na 1 december binnen komt, geldt de opzegging niet meer voor het aankomende jaar, maar voor het jaar daaropvolgend.