Disclaimer & Privacy

Copyright

boswijknetwerk, www.boswijknetwerk.nl

boswijknetwerk wil zorgvuldig zijn als het gaat om het geven van correcte en actuele informatie aan de bezoekers van de website. Wij kunnen echter niet garanderen dat deze informatie in alle gevallen foutloos, volledig en actueel is. Om die reden kunnen aan de informatie op deze pagina’s van www.boswijknetwerk.nl geen rechten worden ontleend. Evenmin is boswijknetwerk aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden en/of gedateerde informatie op de website.

Opgenomen links

Op de pagina’s van www.boswijknetwerk.nl kunnen links van klanten zijn opgenomen. boswijknetwerk is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze sites waar naar wordt verwezen.

Auteursrecht

Op de webpagina van boswijknetwerk, www.boswijknetwerk.nl is het auteursrecht van toepassing. Gebruik van, delen van deze paginas zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van boswijknetwerk, inclusief het zogeheten doorlinken naar websites van derden, is NIET toegestaan.

Ongeoorloofd gebruik

Elke vorm van ongeoorloofd gebruik van de webpagina van www.boswijknetwerk.nl wordt beschouwd als inbreuk op het auteursrecht en zal zo nodig met juridische middelen worden bestreden.